Spreadsheets

 

Data analyse

Dashboards

 

Roosters

 

 

Proces Analyse

Vaak worden er door een organisatie veel KPI’s bedacht om een werkproces te monitoren en te sturen. Het is dan zaak een goede interface te hebben om de grote hoeveelheid van informatie te presenteren en te kunnen gebruiken.

 

Een spreadsheet kan eenvoudig de status van een werkproces inzichtelijk maken met een dashboard.

 

 

 

 

 

 

 

Dashboards