Spreadsheets

 

Data analyse

Dashboards

 

Roosters

 

 

Proces Analyse

Proces Analyse bij Van Diepen Consultancy bestaat uit drie onderdelen:

 

Processen in kaart brengen

Werkprocessen lopen vaak over verschillende afdelingen en zijn vaak in de loop van de tijd zomaar ‘ontstaan’ en organisch meegegroeid met de tijd. Misschien zijn ze wel vastgelegd in documenten, maar medewerkers weten eigenlijk niet goed wat de andere afdelingen precies doen. Het werkt zeer verhelderend om een gezamenlijk werkproces in kaart te brengen met betrokken medewerkers door middel van een workshop. Aan de hand daarvan kunnen de knelpunten worden gevonden om te worden opgelost.

 

Data Mining

Als Data Analyse wordt toegepast op bestaande processen dan spreekt men ook wel van Data Mining. Historische data zijn meestal niet optimaal verdeeld door procesafhankelijkheden. Toch kan op deze manier inzicht worden verkregen, ook al omdat men gewoonweg tijd besteedt aan het proces.

 

Processen modelleren

Processen modelleren is vooral nuttig voor chemische processen en mengprocessen. Van het proces wordt met behulp van een aantal specifieke testen een simulatiemodel gemaakt (Design of Experiment). Het model geeft vervolgens aan hoe de output parameters (bijvoorbeeld productspecificaties en uitval percentage) afhangen van de input parameters (bijvoorbeeld temperaturen, flows en grondstoffen). Met behulp van simulaties kunnen vervolgens ook de optimale proces-instellingen worden bepaald en kan het gedrag van het proces begrepen worden zonder dat er veel trial-and-error testen nodig zijn. Dit levert een kostenbesparing op en maakt een snellere marktintroductie van een nieuwe product mogelijk.

 

Van Diepen Consultancy gebruikt voor Design of Experiment (DOE) Minitab® statistische software.

Proces Analyse